nedeľa 11. decembra 2011

3 zásady práce s ochrannou známkou po registrácii

Úspešne sa vám podarilo zaregistrovať si ochrannú známku? Ponúkame vám tri praktické zásady, ktoré sú dôležité pre to, aby ste svoju ochrannú známku čo najlepšie komerčne využili:

zásada č.1
Používajte ochrannú známku  
Ako majiteľ máte nielen právo, ale i povinnosť používať zaregistrovanú ochrannú známku.
Ak ochrannú známku riadne nevyužívate, tretia strana môže požiadať o jej výmaz!
Treba si zapamätať, že známku treba používať v tvare, v akom je zaregistrovaná. Znamená to, že by ste mali používať stále rovnaký dizajn i farebnosť, ktorú máte registrované. Malé nepodstatné odchýlky nevadia, ale pri každej väčšej zmene dizajnu sa pre istotu poraďte s vaším patentovým zástupcom, či nie potrebné urobiť preregistrovanie ochrannej známky.

zásada č.2
Robte dokumentáciu a archivujte ju 
Dokumentácia o používaní ochrannej známky je dôležitá pre prípad sporu, ako dôkazový materiál. Zhromažďujte a archivujte faktúry, ktoré svedčia o používaní známky na výrobkoch a ich distribúcii v predajnej sieti, fotografie z výstav, katalógy, inzerciu, newslettre, korešpondenciu, prieskumy trhu, robte kópie z webových stránok.

zásada č.3
Monitorujte situáciu
Pravidelne sledujte, či niekto nezasahuje do vašich práv.
Môžete si objednať externý monitoring cez patentového zástupcu, ktorý bude v registroch pravidelne sledovať, či si niekto neprihlasuje podobné alebo zhodné označenie.
Niekedy príde k porušeniu práv aj bez toho, aby si porušovateľ registroval ochrannú známku. V takýchto prípadoch pomôže interný monitoring, ktorý firma robí cez svoju obchodnú sieť. Informujte vašich obchodných zástupcov o tom, aké ochranné známky firme patria a žiadajte od nich, aby vás informovali, ak zistia, že na trhu sa objavia produkty so zameniteľným alebo podobným označením.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára