piatok 12. septembra 2014

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

PCT prihláška je medzinárodná prihláška, ktorá sa týka patentov a úžitkových vzorov.
Výhodou prihlášky je, že jedným podaním získa prihlasovateľ naraz predbežnú ochranu vo všetkých krajinách, ktoré podpísali dohodu PCT (Patent Cooperation Treaty). Takýto postup značne uľahčí a zjednoduší prihlasovateľovi prístup k ochrane v jednotlivých krajinách, a zároveň znamená aj podstanú úsporu finančných prostriedkov. Celkový počet krajín v PCT systéme sa neustále mení (zvyšuje sa,) k 4.9.2014 ich bolo 148.

Signatárske štáty PCT pokrývajú územím temer celý svet:Pozn. obrázok je prevzatý zo stránky  http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf, kde si môžete v prípade záujmu pozrieť aj Two-letter Codes, ktoré na našom obrázku nie sú vidieť.

Ďalšou výhodou PCT prihlášky je, že dáva okrem predbežnej ochrany prihlasovateľovi aj dodatočný čas na rozhodovanie, v ktorých krajinách požiada o patentovú ochranu. 
O požiadaní na udelenie ochrany v jednotlivých krajinách (tzv. Národná fáza) sa totiž prihlasovateľ definitívne rozhodne až po uplynutí 30 mesiacov (čo je až 2,5 roka) od prvého dátumu priority. Prihlasovateľ má teda možnosť preveriť si a premyslieť svoju stratégiu patentovania, a zistiť najlepšie možnosti komerčného uplatnenia vynálezu (aj z geografického hľadiska, teda kde je vhodné ochrániť si riešenie). 

Práve Národné fázy znamenajú pri medzinárodnej patentovej ochrane najväčšie výdavky (poplatky národným Patentovým úradom, poplatky za národného Patentového zástupcu a poplatky za preklady). Je teda výhodné dobre si premyslieť, do koľkých a do ktorých krajín sa ochrana oplatí.

Od podania PCT prihlášky až do uplynutia 30 mesiacov od dátumu priority prebieha tzv. Medzinárodná fáza PCT, v ktorej je prihláška spracovávaná medzinárodnou organizáciou duševného vlastníctva WIPO so sídlom v Ženeve. Počas tejto fázy sa vykonajú viaceré centralizované úkony, napríklad medzinárodný prieskum prihlášky, medzinárodné publikovanie prihlášky, v tejto fáze je tiež možné upraviť nároky a odstrániť niektoré formálne chyby prihlášky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára