pondelok 7. septembra 2015

Európska ochranná známka (CTM) jej výhody

Plánujete registráciu svojho loga ako ochrannej známky?
Ak obchodujete nielen doma, ale i v zahraničí, mali by ste zvážiť, či nebude pre vás výhodné zaregistrovať si európsku ochrannú známku CTM = Community Trade Mark.

Pre majiteľa ochrannej známky je veľmi dôležité rozhodnutie o tom, na akom teritóriu bude známka registrovaná.
Budete podnikať iba na Slovensku, alebo chcete obchodovať aj v ČR, Rakúsku, alebo Poľsku?
Ak si napríklad ochrannú známku zaregistrujete na iba Slovensku: mimo územia SR si môže bez prekážok iný podnikateľ zaregistrovať rovnakú alebo podobnú ochrannú známku. Vy už potom v danej krajine svoju známku používať nebudete môcť.

Európska ochranná známka CTM ponúka spôsob, ako si zaregistrovať tú istú ochrannú známku naraz jednou prihláškou v celej Európskej únii. Prihláška sa posiela priamo na Európsky úrad pre známky a dizajny OHIM, ktorý sídli v španielskom Alicante, kde prebehne celé konanie o známke. Majiteľ CTM získa po zaplatení poplatkov tzv. Európsku ochrannú známku, ktorý je automaticky platná vo všetkých krajinách EÚ. Ak nebude majiteľ používať CTM vo všetkých krajinách sám, môže na používanie CTM udeliť licenciu iným podnikateľom, vo vybraných krajinách. Samozrejme, za odplatu :-).

Výhodou Európskej ochrannej známky je jednoduchšia administrácia registrácie a udržiavanie známky v platnosti. Veľkou výhodou je aj úspora nákladov!
CTM sa oplatí každému podnikateľovi, ktorý obchoduje troch a viacerých štátoch Európy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára