utorok 18. apríla 2017

Nové pravidlá registrácie domény .sk a práva z ochrannej známky

Od 31.05. 2017 sú platné nové pravidlá registrácie domény .sk.

Dôležitou zmenou je pozitívna správa pre majiteľov ochranných známok - majiteľ ochrannej známky bude mať možnosť uplatniť si práva k ochranným známkam v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR)
Bude súbežne možné použiť aj štandardnú súdnu cestu, ale ADR bude v takejto situácii ukončené.
Podrobné pravidlá ADR nájdete v tomto dokumente: 

Okrem ochranných známok si vo vzťahu k doménam budú môcť svoje práva uplatniť aj majitelia iných chránených označení, ako sú:
-označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku, názov chránenej odrody rastlín
-nezapísané označenie, obchodné meno, názov právnickej osoby, vrátane názvu orgánov verejnej správy vrátane verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií
-označenie podniku či prevádzkarne
-meno alebo chránený pseudonym alebo všeobecne známa prezývka fyzickej osoby
-názov chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označenie literárnych postáv.

Výhody ADR sú najmä:
-konanie prebieha výlučne elektronicky
-rozhodujú experti
-konanie je pomerne rýchleŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára