pondelok 30. januára 2012

Ako marketingovo a komerčne využiť patent?

Firma, ktorá získa patent, má prakticky "monopol" na využívanie vynálezu, ktorý si prihlásila. Monopol spočíva v exkluzívnych právach majiteľa, na základe ktorých má iba majiteľ patentu právo vynález komerčne využívať, vyrábať, ponúkať, predávať a držať na sklade výrobky, chránené patentom.
Samozrejme, patent platí len v teritóriu (krajine), pre ktoré bol prihlásený.

Cieľom prihlásenia patentu je využitie jeho hodnoty pre komerčné a marketingové účely majiteľa.
Akým spôsobom získavajú firmy cez patent komerčnú hodnotu?

Pre firmu existujú v zásade 4 možnosti naloženia s patentom:

1. firma si patent ponechá, sama vyrába patentované výrobky a realizuje ich na trhu. Pri tomto prístupe patent zabezpečuje pre výrobky exkluzívne a jedinečné postavenie na trhu, a z pohľadu marketingu reprezentuje Unique Selling Proposition pre potenciálnych zákazníkov.

2. firma sama nerealizuje výrobu, zaregistrovaný patent predá, prevedie teda za úplatu majetkové práva na iného majiteľa. Profituje tak priamo a okamžite z predaja riešenia. 


3. firma si patent ponechá, ale výrobu výrobu zabezpečí prostredníctvom licencií u externých dodávateľov (licencia môže byť výhradná alebo nevýhradná). Firma má v prípade nevýhradnej licencie stále možnosť patentovaný výrobok sama vyrábať.

4. firma si patent ponechá, ale nebude ho vôbec využívať. V tomto prípade sa komerčná hodnota patentu realizuje prostredníctvom blokovania konkurencie, ktorá ochránené riešenie použiť nemôže.

Akým spôsobom chce majiteľ použiť patent? Je dobré mať ujasnenú predstavu už pri prihlasovaní patentu. Spôsob využitia patentu totiž ovplyvňuje stratégiu patentovania, a tým i náklady na registráciu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára