utorok 29. mája 2012

Marketingový plán pre patent


Marketingový plán pre patent sa odlišuje od marketingového plánu pre tradičné komerčné produkty v troch základných oblastiach:


-plán musí byť flexibilný a neustále upravovaný na základe meniacej sa  situácie na trhu

-výška plánovaných marketingových investícií by mala byť nastavená primerane k očakávaným   príjmom z licencií, plán teda musí obsahovať časť zameranú na analýzu ROI (Return of Investment)

- plán by mal byť aplikovaný metódou kontrolných dní, pri ktorej sa tím osôb zainteresovaných v procese komercializácie pravidelne stretáva aspoň raz za 2-3 mesiace. Na stretnutiach sa vyhodnocuje postup a upravuje sa stratégia ďalšieho postupu


Marketingový plán pre patent musí zodpovedať tri základné otázky:


1.   Kto sú potenciálni licenční partneri?

2.   Aká je USP (Unique Selling Proposition) daného patentu?
      Prečo by sa mali potenciálni partneri zaujímať o licenciu?

3.   Akými prostriedkami marketingovej komunikácie vieme s potenciálnymi partnermi efektívne    komunikovať (vzhľadom na ROI)?
 
Patent Marketing Plan je vlastne špeciálny typ Business Plánu, ktorý umožňuje majiteľovi vynálezu alebo držiteľovi licencie sprehľadniť a systematizovať proces komercializácie vynálezu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára