piatok 18. novembra 2011

4 kroky, ktoré treba urobiť pred registráciou ochrannej známky

Veľké firmy majú zvyčajne presne definovaný postup registrácie ochranných známok. V menších firmách to nebýva zvykom. V každom prípade je dobré pred podaním prihlášky ochrannej známky urobiť aspoň tieto základné kroky:

       1. urobiť rešerš, čo je už zaregistrované
     2. rozhodnúť sa, v akej podobe budete registrovať ochrannú známku
     3. uzatvoriť zmluvu s autorom grafického riešenia, loga, alebo názvu
     4. zabezpečiť, aby sa ochranná známka prihlásila ešte pred uvedením výrobku/služby na trh

1. urobiť rešerš, čo je už zaregistrované
Tento krok je dôležitý preto, aby ste nevytvorili niečo, čo je totožné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorú už používa niekto iný. Zistenie, že váš názov alebo grafická značka nie je celkom originálna, je nepríjemné, ale určite vás bude stáť menej peňazí, ak to nezistíte až vtedy, keď už budete označenie používať na obaloch produktov a v propagácii firmy. Majiteľ staršej ochrannej známky sa vám určite ohlási a bude žiadať stiahnutie vášho označenia z trhu, v horšom prípade aj odškodné.
2. rozhodnúť sa, v akej podobe budete registrovať ochrannú známku
Možnosti sú viaceré: môžete si registrovať iba slovné znenie známky, napríklad "Malý domček" (slovná známka), alebo môžete názov skombinovať s grafickými prvkami, použiť špeciálne písmo, obrázok a podobne (tak vznikne kombinovaná známka). Okrem toho existujú aj obrazové ochranné známky, trojrozmerné ochranné známky (napríklad čokoláda Toblerone, alebo fľaša Coca-Coly). Zvukové a čuchové ochranné známky existujú tiež, ale u nás nie sú bežné. O možnostiach špeciálnych ochranných známok sa treba informovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR, alebo u patentového zástupcu. 
3. uzatvoriť zmluvu s autorom grafického riešenia, loga, alebo názvu
Tento krok robí len málo firiem. Zmluvu s autorom treba mať určite uzavretú ešte pred podaním prihlášky na registráciu ochrannej známky. Ak tak neurobíte, zasahujete do práv autora a on sa môže účinne brániť. Na prihlásenie autorského diela za ochrannú známku nemáte napríklad bez písomného súhlasu autora diela nárok. O možných následkoch neuzatvorenia takejto zmluvy si povieme viac v niektorom z ďalších príspevkov.


4. zabezpečiť, aby sa ochranná známka prihlásila ešte pred uvedením výrobku/služby na trh
Samozrejme, môžete si dať registrovať ako ochrannú známku aj označenie, ktoré už dlhšie používate. Z hľadiska konkurenčného boja je však pre firmu najvýhodnejšie, ak najprv podá prihlášku ochrannej známky a až potom uvedie produkt na trh. Vaša firma sa tak vyhne nepríjemným situáciám, ktoré môžu nastať, ak konkurencia podá prihlášku podobnej ochrannej známky, ako sa vy chystáte uviesť na trh. Ak podá konkurent prihlášku skôr ako vy, má právo prednosti a tak zablokuje vaše úsilie. To môže byť veľmi nákladné a nepríjemné...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára