pondelok 21. novembra 2011

Dobrá správa pre malé a stredné podniky!

Žijeme v novom období, v období tzv. znalostnej ekonomiky, ktorá sa rozvíja v prostredí znalostnej spoločnosti. Takáto spoločnosť sa zakladá na tvorivom ľudskom potenciáli, ktorý sa stal rozhodujúcim faktorom ďalšieho pokroku. Preto krajiny, ktoré nebudú dostatočne investovať do ľudského kapitálu, vedy, výskumu a moderných technológií, budú v prostredí znalostnej ekonomiky čoraz viac zaostávať.

V posledných rokoch zažíva celý svet významné zmeny v spotrebiteľskom správaní.
Tieto zmeny sú radikálne a nastupujú čoraz rýchlejšie, čo má za následok, že staré pravidlá marketingu, ktoré platili niekoľko desaťročí až do prelomu tisícročí sú už nenávratnou minulosťou.
Nové pravidlá marketingu a PR, ktoré súvisia s rozvojom internetovej komunikácie a sociálnych sietí majú výrazný vplyv na spôsoby a možnosti firiem v marketingovej komunikácii.  

Pre malé a stredné podniky sú tieto zmeny dobrou správou: nastala éra, kedy je možné vybudovať značku s minimálnym rozpočtom. Je však na to potrebná tvorivosť, ktorá dá vznik dobrej myšlienke. Ľudský um a tvorivý potenciál sa tak stáva zásadným činiteľom konkurenčného boja.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára