nedeľa 6. novembra 2011

Slovensko je v inováciách medzi najslabšími krajinami

    Trhy sa vždy menia rýchlejšie než marketing“
    Nirmalya Kumaru
Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami EÚ v oblasti inovácií, a tým i rozvoja znalostnej ekonomiky. Inovačná výkonnosť krajín v rámci EÚ sa hodnotí sumárnym inovačným indexom (SII). Priemerná hodnota SII v krajinách EÚ je 0,45, pričom Slovensko má SII 0,25. Radí sa tým do poslednej, inovačne najslabšej skupiny krajín. 

Inovačným lídrom je pre porovnanie Švédsko, ktoré ma hodnotu SII 0,73, čo je temer trikrát vyššia hodnota ako má Slovensko. 

Vytváranie podmienok pre budovanie znalostnej ekonomiky je pritom i pre našu krajinu efektívna cesta ku konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Sú to práve pokrokové malé a stredné podniky, ktoré sú flexibilné v implementácii nových podnikateľských nápadov a techník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára