pondelok 30. apríla 2012

Celosvetový patent neexistuje

Pred podaním prihlášky patentu je pre majiteľa vynálezu dôležité uvedomiť si, že patent má pôsobnosť obmedzenú iba na krajinu alebo región, kde bol prihlásený.  
Celosvetový patent teda neexistuje.

V praxi to znamená, že ak si podáte prihlášku patentu na Slovensku, vaša ochrana bude po udelení platná iba na území SR. U nás nikto okrem vás nebude môcť výrobok chránený patentom vyrábať, ani distribuovať bez vášho vedomia a dovolenia. Ale napríklad v Rakúsku, kde váš patent nebude chránený, nebráni nič tomu, aby nejaká firma začala vyrábať výrobok na základe vášho vynálezu. Nebude ho síce môcť vyvážať na Slovensko, ale inak jej nič nebráni v obchode mimo územia SR.

Preto pri prihlasovaní patentu vždy zvážte, aké má váš vynález možné komerčné využitie. Ak si myslíte, že môže byť zaujímavý pre viaceré krajiny, musíte si podať prihlášku patentu v každej z týchto krajín.

Medzinárodné patentovanie sa dá jednoduchšie zabezpečiť napríklad prostredníctvom Európskeho patentu, ktorým si vynález ochránite na území všetkých štátov, ktoré sú členmi Európskeho patentového dohovoru. Prihlášku podáte naraz, jedným dokumentom pre všetky štáty, následne však samozrejme musíte aj platiť príslušné poplatky pre jednotlivé krajiny.

Ďalšou možnosťou medzinárodného patentovania je podanie PCT prihlášky. PCT je skratka pre Patent Cooperation Treaty, ktorá má 142 členských štátov a pokrýva temer celý svet.
Prihláška PCT sa dá najjednoduchšie podať cez národné patentové úrady, ktoré zabezpečia komunikáciu s organizáciou WIPO v Ženeve. Jednou prihláškou (u nás na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici) si podáte prihlášku patentu a získate tak právo prednosti naraz vo všetkých 142 krajinách. WIPO urobí rešerš a prihlášku zverejní. Následne sa musíte rozhodnúť, v ktorých krajinách prejdete aj do tzv. národnej fázy. V tejto fáze je už nutné zaplatiť poplatky pre každú krajinu zvlášť, čo je finančne náročné. Preto si majitelia zvyčajne na základe prieskumu trhu vyberú, v ktorých krajinách má vynález najväčšie komerčné uplatnenie a v tých budú pokračovať ďalej.

Celková suma, ktorú bude treba zaplatiť v národnej fáze sa dajú vyčísliť až na základe konkrétneho výberu krajín, poplatky sa totiž v jednotlivých krajinách líšia.