pondelok 29. júla 2019

IP5: 5 najväčších patentových úradov sveta

"IP5" je skratka používaná pre 5 najväčších patentových úradov sveta.

Do IP5 patrí:

U.S. Department of Commerce’s United States Patent and Trademark Office (USPTO)
European Patent Office (EPO)
Japan Patent Office (JPO)
Korean Intellectual Property Office (KIPO)
a State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO)štvrtok 25. júla 2019

Prihláška priemyselného dizajnu v UKPrihlášku priemyselného dizajnu v UK je možné od 13.06. 2018 podať prostredníctvo Hágskeho systému ako designovaný štát cez WIPO medzinárodnú prihlášku.

Ide o dobrú správu pred blížiacim sa Brexitom, nakoľko po ňom už pravdepodobne nebude možné pokryť teritórium UK cez európsky dizajn.

Celkový počet krajín, ktoré je možné designovať cez medzinárodnú prihlášku dizajnu sa tak zvýšil na 68. 

Pokiaľ Vás zaujíma o ktoré krajiny ide, nájdete ich na tomto linku: