štvrtok 27. júla 2017

Silná značka má silný slogan

Slogany patria ku kľúčovým nástrojom marketingovej komunikácie. Cieľom sloganu je:
- upútať pozornosť zákazníkov
- vytvoriť príbeh značky
- a zabezpečiť lepšiu zapamätateľnosť značky.

Silná značka má zvyčajne známy slogan. Podľa rebríčka "Most Valuable Global Brands", ktorý zverejňuje každoročne spoločnosť Interbrands má až 90% popredných značiek svoj slogan.
"Just do it" spoločnosti Nike alebo aktuálny slogan "Open Hapinness" spoločnosti Coca-Cola pozná asi každý. Coca-Cola má rovnakú značku už vyše 100 rokov, slogany mení podľa toho, ako chce nastaviť komunikáciu so zákazníkmi (za 100 rokov sa toho dosť zmení).
Vývoj jej sloganov si môžete pozrieť na tomto linku:
Pri správnom nastavení môže slogan podstatne zvýšiť hodnotu značky.

Ako slogan ochrániť a zabrániť jeho napodobňovaniu?

Slogany sa dajú registrovať aj ako ochranné známky, za istých podmienok.
Registrácia je však pomerne náročná - nie každý slogan sa dá registrovať ako ochranná známka.
Problematické z hľadiska registrácie sú napríklad slogany, ktoré:
- sú popisné vo vzťahu k tovarom alebo službám
- nemajú rozlišovaciu spôsobilosť
- iba niečo konštatujú
- sú tvrdeniami o kvalite a výnimočnosti produktu
a pod.