pondelok 9. júla 2018

Doménové meno a ochranná známka: rozdiely, ktoré je dobré poznať

Doménové meno a ochranná známka sú asi najbežnejšími právami na označenie, ktorými disponuje v súčasnosti temer každá firma (pokiaľ predáva svoje produkty alebo služby pod svojím menom a má webovú stránku :-).
Spoločné pre obe formy nehmotného majetku firmy je to, že môžu mať prakticky neobmedzenú platnosť, ak platíte potrebné poplatky a predlžuje včas ich registráciu. Z tohto pohľadu má doménové meno aj ochranná známka značný význam pre budovanie značky a odlíšenie sa od konkurencie.

Skúsime zhrnúť základné rozdiely medzi doménovým menom a ochrannou známkou:

1. nie každé doménové meno môže byť ochrannou známkou
2. (temer) každá ochranná známka môže byť doménovým menom
3. registrácia doménového mena je jednoduchá, lacná a rýchla
4. registrácia ochrannej známky je pomerne dlhý a komplikovanejší proces, s vyššími nákladmi
5. doménové meno nemusíte používať, treba však platiť poplatky, každý rok
6. ochrannú známku treba používať, inak vám ju vymažú, poplatky sa platia raz za 10 rokov

1. nie každé doménové meno môže byť ochrannou známkou
Prečo?
Zaregistrovať si môžete dať doménové meno, aké chcete, jediné, čo sa skúma je, či je označenie voľné. Pri doménových menách vlastnených firmou ide zvyčajne o to, aby názov domény pokryl čo najširšie oblasť, v ktorej firma pôsobí. Pri vyhľadávaní cez internet takáto doména pritiahne záujem širokého okruhu návštevníkov webu. Aké sú všeobecné doménové mená? Napríklad kabelky.sk, hračky.sk, drogéria.sk a podobne. Odporúčania pre tvorbu čo možno najvýhodnejšieho doménového mena nájdete na tomto linku: http://www.nic.sk/sk/page/ako_vybrat_dobru_domenu/
Napríklad: firma vyrábajúca drevené dvere a stavebné výrobky by mohla mať záujem zaregistovať si doménu www.drevovýroba.sk. Ak by takéto všeobecné a široké označenia bolo voľné, firma ho môže získať, jedinou podmienkou je, aby ešte nebolo "obsadené" niekým iným. Ak by si firma následne chcela zaregistrovať ochrannú známku "Drevovýroba", neuspeje. Dôvod? Všeobecné pomenovania bez schopnosti odlíšiť tovary a služby jednotlivých výrobcov nemôžu byť ochrannými známkami.

2. každá ochranná známka môže byť doménovým menom
Paradoxne, čím výhodnejšie doménové meno, tým menšia šanca na registráciu rovnakej ochrannej známky.
Ochrannou známkou môže byť iba také označenie, ktoré je  schopné odlíšiť tovary a služby daného výrobcu/majiteľa ochrannej známky od ostatných konkurentov. Názov "Drevovýroba" by nesplnil túto podmienku, pretože je veľmi všeobecný a mohla by ho používať ktorákoľvek firma s rovnakým predmetom činnosti. Preto nie je dovolené, aby sa obmedzila konkurencia tým, že by si takéto označenie privlastnila len jedna firma.
Majiteľ by uspel iba s označením, ktoré by bolo na trhu odlíšiteľné od konkurencie, napríklad názov "Drevovýroba Šikulka". Ale aj to iba za predpokladu, že nikto nemá rovnaké alebo podobné označenie už zaregistrované. Doménové meno www.drevovýroba-sikulka.sk je podľa SK-NIC ešte voľná, tak ak sa zaoberáte drevovýrobou, máte šancu rýchlo si to zaregistrovať!


piatok 29. júna 2018

Najhodnotnejšie značky sveta, nový rebríček

Forbes zverejnil minulý mesiac nový rebríček najhodnotnejších značiek sveta.

Znova ho vedie Apple, a v prvej 5-ťke ani inú ako tech značku nenájdete:
po Apple nasleduje Google, Microsoft, Facebook a Amazon.

Stará dobrá Coca-Cola, a s ňou aj všetky ostatné značky svetoznámych produktov nasledujú až po nich.

Celý rebríček nájdete na tomto linku:
FORBES_Top značky 2018

piatok 15. júna 2018

Zmena loga - nepodceňte závažnosť situácie

Predstavte si situáciu: idete sponzorovať akciu, treba zaslať logo. Vaše "staré" logo používate už 10 rokov a zdá sa Vám už také "okukané", možno nemoderné. Dáte si navrhnúť nové logo, rýchlo je hotové.

Čo treba vziať do úvahy:

1) inovácia loga je fajn, ale keď idete meniť logo, treba si to dobre premyslieť:
-treba si stanoviť, ako chcete aby logo pôsobilo: veselo, výhražne, seriózne, ekologicky?
-idete zmeniť farebnosť? zvážte zameranie Vašej firmy, napríklad červená je síce výrazná, ale tiež je to výstražná farba
-aby ste sa odlíšili od konkurencie mali by ste si vyhodnotiť aké majú logá a potom sa zamyslieť ako sa chcete odlíšiť

2) použitie nového loga na akcii ktorú sponzorujete
-nové čerstvé logo neodporúčam použiť

-klienti vás poznajú pod starým logom a tak keď niečo sponzorujete, nie je vhodné dať tam nové logo, ktoré zatiaľ nikto nevidel
-môže sa stať, že klienti ani nezaregistrujú, že ste niečo sponzorovali, jednoducho vás na akcii nerozpoznajú
-nové logo treba klientom predstaviť a nejaký čas ho používať - až potom ho môžete začať používať ako rozpoznateľnú značku napr. pri sponzoringu

Zmena loga je závažná vec, treba to robiť skôr opatrne (ľudia Vás pod ním poznajú), nerobte to narýchlo!