utorok 27. augusta 2019

V ktorých krajinách platí európska ochranná známka a európsky dizajn?

Európske ochranné známky a dizajny platia vo všetkých krajinách Európskej únie.
V súčasnosti (v roku 2019) je ich spolu 28.

Ktoré krajiny to ale sú? Vidíte to prehľadne zobrazené na nasledujúcom obrázku:


Nórsko ani Švajčiarsko nie sú štátmi EÚ, takže európske práva v nich neplatia.
S rozširovaním EÚ budú vaše práva automaticky platiť aj v ďalších pristupujúcich štátoch - to je dobrá správa.

Podobne to ale platí aj pre odchádzajúce štáty - takže si treba uvedomiť, že po odchode Británie z EÚ /po Brexite bude treba aj túto krajinu riešiť osobitne. Cez EUTM a RCD to už nebude možné.