streda 26. júna 2013

Výnosy prináša len (veľmi) malé množstvo patentov


Celkové počty udelených patentov sa v celosvetom merítku každoročne zvyšujú.

Čo však zostáva konštantné je, že len malé množstvo patentov prináša skutočné výnosy.

Odborníci sa v analýzach zhodujú na tom, že za temer 100% komerčnej hodnoty, ktorú prinášajú všetky patenty stojí len 2-5% udelených patentov. Navyše veľké množstvo patentov, až 45-50%, má prakticky nulovú strategickú hodnotu.

Tento jav nie je výsledkom posledného obdobia, prejavuje sa konštantne a dlhodobo.

Ide vlastne o extrémny prípad známych ekonomických a sociálnych javov, ktoré popisujú nerovnomernú distribúciu hodnoty. 
Napríklad Paretovo pravidlo (známe aj ako pravidlo 80/20) v zjednodušenej forme hovorí, že 20% populácie kontroluje až 80% celkového bohatstva, alebo že 20% zákazníkov firmy produkuje 80% obratu a podobne. 

Čo to znamená pre patenty v praxi? 
Že je pri nich nesmierne dôležité analyzovať ich komerčný potenciál. Ktorý patent bude „zlatým vajcom“ totiž závisí hlavne od situácie na trhu, na ktorý je patent určený, pričom potenciálny komerčný výnos nie je úmerný "vedeckej hodnote" patentu.