piatok 31. januára 2014

Výhodou úžitkového vzoru je rešerš

O porovnaní dvoch spôsobov ochrany vynálezu patentom alebo úžitkovým vzorom sme už písali v príspevku Patent alebo úžitkový vzor:

Patent alebo uzitkovy vzor?

Predpokladajme teraz, že ste sa rozhodli pre úžitkový vzor a podali ste prihlášku.

Máte oproti patentu jednu veľkú výhodu, ktorú si mnoho prihlasovateľov neuvedomuje!
Pred zverejnením prihlášky vo Vestníku dostanete rešerš na stav techniky, ktorú (bez ďalších poplatkov) spracuje Úrad priemyselného vlastníctva SR (v Českej republike sa napríklad takáto rešerš nerobí).

Výhoda pre prihlasovateľa spočíva v tom, že dostane v lehote niekoľkých mesiacov od podania prihlášky do rúk cenný zdroj informácií o tom, aké iné, konkurenčné riešenia sú prihlásené, a to nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle.

Mnoho prihlasovateľov tento zdroj informácií nevyužije, proste si dokumenty z rešerše vôbec nepozrú, a to je škoda!
Skutočne nechcete vedieť, do akej miery je Vaše riešenie jedinečné a kde majú konkurenti prihlásené svoje vynálezy?


Malý tip, ak si chcete dokumenty pozrieť, ale neviete ako sa k nim dostať:
Presné (celé) označenie dokumentu vložte do prehliadača na stránke 

Google Advanced Patent search

do okienka "Patent number".