piatok 3. novembra 2017

Používate symbol ® aj keď nemáte registráciu?

Máte logo a pridali ste si k nemu ®. Vyzerá to dobre :-).
Má to ale háčik - nemáte v skutočnosti registráciu ochrannej známky. Žiadny problém?
 
Neoprávnené používanie symbolu ® môže byť v našom právnom systéme (a tiež v právnom systéme viacerých krajín) považované za nekalú obchodnú praktiku.

Ide o správny delikt, zavádzanie spotrebiteľa a SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) môže za tento delikt uložiť pokutu až do výšky 66 400 Eur. 

Pokuta môže byť udelená nielen výrobcovi, ale aj predávajúcemu, dovozcovi, alebo dodávateľovi tovarov a služieb používajúcemu takéto klamlivé označenie.