štvrtok 29. novembra 2012

Triedy pre ochrannú známku. Ako ich určiť?


Ak sa rozhodnete zaregistrovať si ochrannú známku, potrebujete vybrať tovary a služby, ktoré chcete mať známkou chránené.  

Zoznam tovarov a služieb je súčasťou prihlášky a po podaní prihlášky už nie je možné ho rozširovať. Je dobré uvedomiť si, že vaša známka počas celej svojej doby existencie jednoducho bude platiť len pre tie tovary a služby, ktoré uvediete v prihláške. Kedže ochranná známka sa dá prakticky predlžovať na neobmedzenú dobu, je dobré sa nad výberom tried trochu zamyslieť.

Ide aj o finančnú otázku: zoznam do 3 tried je bez poplatkov, ak si však chcete registrovať 4 a viac tried, budete si musieť za každú triedu doplatiť.

V praxi to znamená, že si potrebujete presne stanoviť, na aký účel chcete ochrannú známku používať, koľko a akých tried vyznačíte v prihláške.
Postupovať môžete takýmto spôsobom:

Krok 1:
spíšte si všetky tovary a služby, na ktorých dané označenie/známku v súčasnosti používate. Skúste ísť úplne jednoducho podľa činností, ktoré u vás vo firme vykonávate. Napríklad, ak vyrábate jogurty, tak si napríklad zapíšete: výroba jogurtov, predaj a distribúcia jogurtov, skladovanie jogurtov a reklamné činnosti na podporu predaja jogurtov.

Krok 2:
zamyslite sa, či do budúcnosti neplánujete svoju komerčnú činnosť nejako rozšíriť. Napríklad: Výrobca jogurtov by chcel niekedy o 5 - 6 rokov postaviť reštauráciu a ponúkať tam mliečne špeciality. Alebo bude chcieť organizovať zájazdy na farmy, odkiaľ kupuje mlieko. Sú to síce len plány do budúcnosti, mal by ich však pridať do svojho zoznamu, lebo zoznam sa po podaní prihlášky nedá rozšíriť.

Existuje spolu 45 tried výrobkov a služieb, ktoré sú presne určené v triedniku, ktorý platí medzinárodne. Od 1.1. 2012 je platné 10. Vydanie Medzinárodného triednika. Triedy 1 - 34 sú určené pre výrobky, triedy 35 - 45 sú určené pre služby.

Krok 3:
vezmite svoj zoznam a vyhľadajte k nemu zodpovedajúce triedy, najjednoduchšie vám to pôjde podľa začiatočného písmena tovaru alebo služby.

Abecedný zoznam výrobkov (triedy 1 - 34) podľa platného triednika nájdete na linku:

Pri triedení výrobkov je dobré si uvedomiť, že aj zdanlivo jednoduchý výrobok, ako napríklad lišta používaná v stavebníctve, môže byť zaradený do viacerých tried (napríklad podľa druhu výrobku alebo materiálu, z ktorého je vyrobený):
Lišty kovové - trieda 6
Lišty s výnimkou kovových – trieda 19
Lišty plastové na nábytok – trieda 20
Lišty ako časti horizontálnych žalúzií – trieda 22
 
Abecedný zoznam služieb (triedy 35 - 45) podľa platného triednika nájdete na tom istom linku:

Pri službách si tiež treba presne pozrieť, čo ktorá trieda obsahuje, pretože napríklad do triedy 45 patria (okrem iného): advokátske služby, svadobné agentúry, agentúry zabezpečujúce adopciu, prenájom sejfov a aj domáce stráženie detí (baby sitting).
Na druhej strane, služby, ktoré sa vám dajú možno logicky príbuzné s baby sittingom (napríklad jasle a škôlky) patria do úplne iných tried; škôlky do triedy 41 a jasle do triedy 43.

Čo sa stane, ak podáte prihlášku, no na nejaké tovary alebo služby zabudnete? 
Nezostane vám nič iné, iba podať ďalšiu prihlášku ochrannej známky, v ktorej uvediete tie zabudnuté triedy. Ochranná známka je chránená iba v rozsahu zadefinovaných tried podľa prihlášky, čo je dosť dôležité, najmä ak známku chcete dlhodobo používať.

Preto ak nie ste v tejto oblasti odborníkom, najlepším riešením je  spísať si zoznam súčasných a plánovaných činností (kroky 1 a 2) a potom sa poradiť s odborníkom, najlepšie patentovým zástupcom.