pondelok 18. júna 2012

Význam symbolov TM, SM a ® použitých s ochrannou známkou


Všetky tri symboly TM, SM a ® sa používajú v spojení s ochrannou známkou. 
Aký je medzi nimi rozdiel a čo tieto symboly znamenajú?

V praxi si ich ľudia mýlia a považujú ich za vzájomne zameniteľné. Nie je to však pravda.

Symbol ®

-používa sa výhradne s registrovanou ochrannou známkou. Právo použiť toto označenia má výlučne majiteľ registrovanej ochrannej známky, použitie označenia však nie je pre registrované známky povinné. Ak teda uvidíte ochrannú známku, ktorá nemá tento symbol, neznamená to, že známka nie je registrovaná. Ak sa majiteľ rozhodne použiť tento symbol s ochrannou známkou, ktorá nie je právoplatne registrovaná, dá sa to považovať za klamanie spotrebiteľa a tento skutok môže byť sankcionovaný.
  
Symboly a

-tieto symboly sa používajú v americkom právnom systéme na označenie neregistrovaných známok. Majiteľ známky tým dáva najavo, že si uplatňuje k danej danej známke práva, zvyčajne v čase, keď je už podaná prihláška ochrannej známky, ale proces registrácie ešte nebol ukončený. Symboly však môžu byť použité aj v situácii, keď majiteľ známky registráciu ešte len plánuje v blízkej budúcnosti.