pondelok 16. júla 2012

Doménové meno a ochranná známka, rozdiely: časť 2

Doménové meno a ochranná známka sú asi najbežnejšími právami na označenie, ktorými disponuje v súčasnosti temer každá firma. Z tohto pohľadu má doménové meno aj ochranná známka značný význam pre budovanie značky a odlíšenie sa od konkurencie.

V prvom príspevku o rozdieloch medzi doménovým menom a ochrannou známkou sme si vysvetlili, že:
- nie každé doménové meno môže byť ochrannou známkou
- každá ochranná známka môže byť doménovým menom

V druhej časti "rozdielov" si vysvetlíme, ako sa odlišuje spôsob registrácie doménového mena a ochrannej známky.
3. registrácia doménového mena je jednoduchá, lacná a rýchla
Ak si chcete zaregistrovať doménové meno s koncovkou .sk (napríklad zelenamrkvicka.sk), dá sa to urobiť veľmi rýchlo.
Postup je nasledovný: najprv si potrebujete overiť, či je doména, ktorú by ste chceli vlastniť, ešte nezaregistrovaná a teda voľná. Dá sa to zistiť na viacerých internetových stránkach, najlepšie je však použiť stránku SK-NIC, a.s. (čo je oficiálny slovenský registrátor Top Level domén), link https://www.sk-nic.sk/. Vpravo si do kolonky "Hľadať doménu" naťukáte názov domény, o ktorú máte záujem a obratom získate odpoveď, či je doména voľná. Ak nie je, stačí skúšať ďalej a k názvu sa dopracujete :-). BTW,  zelenamrkvicka.sk voľná práve je.
Doménu si potom zaregistrujete u SK-NIC, a.s. prostredníctvom oprávneného registrátora. Ak žiadneho nepoznáte, nájdete ich zoznam tiež na uvedenej stránke. Potom odporúčam skontaktovať sa s vybraným registrátorom a on vám vysvetlí ďalší postup. Ide však o pomerne jednoduchú záležitosť, vyplníte iba jedno tlačivo a podpíšete ho. Ak ste firma, nepotrebujete ani notársky overené kópie dokumentov, stačia len kópie bez overenia.
Potom už stačí po výzve len zaplatiť ročný poplatok (okolo 20 eur) registrátorovi domény a pravidelne ho každý rok zaplatiť znova, registrácia domény sa vám tak bude obnovovať. Pri registrácii domény nikto neskúma, na aké účely chcete doménu používať, ani to, či jej registráciou nezasahujete do práv tretích osôb (napríklad či si neregistrujete ako doménové meno názov firmy vášho suseda, ktorý na to zabudol). Celá registrácia môže byť vybavená za pár dní.

 4. registrácia ochrannej známky je pomerne dlhý a komplikovanejší proces, s vyššími nákladmi
Táto registrácia trvá podstatne dlhšie a je tiež nákladnejšia. Predpokladajme, že chceme registrovat "Zelená mrkvička" pre územie SR.
Podobne ako v pri registrácii domén je najprv potrebné preveriť, či ochrannú známku, o ktorú máte záujem, nemá už zaregistrovanú niekto iný. Nie je to také jednoduché, ako pri doménových menách, ako ochrannú známku vám nezaregistrujú nielen známku totožnú, ale aj podobnú na skoršie zaregistrované známky. Navyše do hry vstupujú farby a dizajn, známky totiž môžu byť nielen slovné, ale aj grafické, obrazové, či trojrozmerné. Známky sa registrujú na špecifický účel použitia, ktorý sa musí definovať ako tzv. trieda.
Ja určite odporúčam obrátiť sa na patentového zástupcu, ktorý urobí rešerš.
Ak sa zistí, že ochranná známka je podobná na nejakú slovenskú alebo medzinárodnú známku platnú napríklad na území EÚ (a teda aj na území SR), je rozumné známku prepracovať a upraviť tak, aby vám "prešla". Ak by ste totiž takúto podobnú známku podali na registráciu, príde vám zamietavé stanovisko, ale poplatky, ktoré musíte zaplatiť pri podaní, vám už nikto nevráti.
Najlepšie je teda obrátiť sa na odborníka, registrovaného patentového zástupcu, ich zoznam nájdete na stránke www.upv.sk. Úrad priemyselného vlastníctva SR je inštitúciou, ktorá je jediným registrátorom  ochranných známok. K registrácii budete potrebovať splnomocniť patentového zástupcu a poskytnúť mu podklady podľa jeho inštrukcií. Musíte tiež zaplatiť poplatok Úradu, ten je vo výške 165,50 eur. Ak nie sú žiadne komplikácie, začne prebiehať proces registrácie, ktorý má niekoľko fáz, zisťuje sa v nich, či označenie nenarúša nijaké staršie práva. Nakoniec je ešte známka zverejnená vo Vestníku a je voči nej možné podávať námietky. Známka bude najrýchlejšie zaregistrovaná v termíne 6-9 mesiacov, ale ak voči nej niekto namieta, može to trvať aj podstatne dlhšie (a celý proces sa komplikuje a predražuje, preto je dôležité dať si urobiť dobrú rešerš hneď na začiatku).
Známka po zaregistrovaní platí 10 rokov od dátumu podania prihlášky, po uplynutí tejto doby je treba znovu zaplatiť poplatky, na ďalších 10 rokov.

Ak máte zaregistrované doménové meno www.zelenamrkvicka.sk, neznamená to, že vám bez problémov zaregistrujú aj ochrannú známku "Zelená mrkvička". 
Ako sa odlišuje používanie domén a ochranných známok z hľadiska ich registrácie? To zistíme nabudúce.