štvrtok 13. februára 2014

Zamestananec vytvorí dizajn. Kto si ho môže registrovať?

Predstavme si príklad:
Váš zamestnanec vytvorí v súvislosti s pracovným procesom (na splnenie si svojich povinností voči firme)  nejaký dizajn. Vymyslí niečo nové, zaujímavé. Vznikol osobitý dizajn, ktorý môže odlíšiť vašu firmu od konkurencie a priniesť zisk.

Komu však takéto dielo patrí? Firme, či zamestnancovi?
Pre zjednodušenie predpokladajme, že zamestnanec mal v náplni práce vytváranie dizajnov. Dielo, ktoré vytvoril je potom tzv. zamestnanecké dielo a zamestnanec o ňom musí písomne informovať svojho zamestnávateľa. 

Autorom diela síce zostáva ten, kto ho vytvoril (teda zamestnanec), ale v prípade zamestnaneckého diela má právo s ním ďalej nakladať zamestnávateľ, teda firma.

Firma však na to musí splniť niekoľko podmienok:
- musí na oznámenie zamestnanca reagovať písomne do 3 mesiacov od obdržania oznámenia od zamestnanca s tým, že musí vyjadriť svoj záujem o dielo
- musí poskytnúť zamestnancovi primeranú odmenu za vytvorenie diela
- pre firmu je výhodné podpísať so zamestnancom/autorom zmluvu potvrdzujúcu tieto skutočnosti

Firma potom môže dať zaregistrovať dizajn ako jeho majiteľ.
Iba ak firma neprejaví o zamestnanecké dielo záujem (do 3 mesiacov), majiteľom dizajnu sa stáva autor (zamestnanec) a môže si ho dať zaregistrovať vo svojom mene.

Situácia sa skomplikuje ak:
- zamestnanec nemal vytváranie dizajnov v náplni práce
- autor a firma sa nezhodnú na tom, čo je "primeraná odmena"