utorok 31. marca 2015

Medzinárodný deň duševného vlastníctva

Každoročne je 26. 4. oslavovaný ako Medzinárodný deň duševného vlastníctva - World IP Day.
Tento rok sa oslavuje už po 15-ty krát, tradícia vznikla v roku 2000.

V tento deň si na celom svete ľudia pripomínajú dôležitú úlohu kreativity, inovácií a ľudskej tvorivosti pre zabezpečenia rozvoja našej civilizácie.

Každoročne sa po celom svete na oslavu tohto dňa koná mnoho zaujímavých podujatí, aj na Slovensku. Na slovenskom patentovom úrade - Úrade priemyselného vlastníctva SR- bude  28.4. 2015 Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude i výstava slovenských ochranných známok, značiek a dobového dizajnu rôznych produktov.

Link na stránku Úradu, kde si môžete pozrieť aj ďalší sprievodný program:
Akcie na UPV SR

Ak vás zaujíma, čo sa bude diať v iných krajinách, napríklad v Španilsku, USA, Keni, alebo Japonsku?
Kliknite na link v ktorom si pozriete program na interaktívnej mape (link sa nachádza na stránkach svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO www-wipo.int):
Interaktívna mapa World IP Day