piatok 3. novembra 2017

Používate symbol ® aj keď nemáte registráciu?

Máte logo a pridali ste si k nemu ®. Vyzerá to dobre :-).
Má to ale háčik - nemáte v skutočnosti registráciu ochrannej známky. Žiadny problém?
 
Neoprávnené používanie symbolu ® môže byť v našom právnom systéme (a tiež v právnom systéme viacerých krajín) považované za nekalú obchodnú praktiku.

Ide o správny delikt, zavádzanie spotrebiteľa a SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) môže za tento delikt uložiť pokutu až do výšky 66 400 Eur. 

Pokuta môže byť udelená nielen výrobcovi, ale aj predávajúcemu, dovozcovi, alebo dodávateľovi tovarov a služieb používajúcemu takéto klamlivé označenie. 

štvrtok 27. júla 2017

Silná značka má silný slogan

Slogany patria ku kľúčovým nástrojom marketingovej komunikácie. Cieľom sloganu je:
- upútať pozornosť zákazníkov
- vytvoriť príbeh značky
- a zabezpečiť lepšiu zapamätateľnosť značky.

Silná značka má zvyčajne známy slogan. Podľa rebríčka "Most Valuable Global Brands", ktorý zverejňuje každoročne spoločnosť Interbrands má až 90% popredných značiek svoj slogan.
"Just do it" spoločnosti Nike alebo aktuálny slogan "Open Hapinness" spoločnosti Coca-Cola pozná asi každý. Coca-Cola má rovnakú značku už vyše 100 rokov, slogany mení podľa toho, ako chce nastaviť komunikáciu so zákazníkmi (za 100 rokov sa toho dosť zmení).
Vývoj jej sloganov si môžete pozrieť na tomto linku:
Pri správnom nastavení môže slogan podstatne zvýšiť hodnotu značky.

Ako slogan ochrániť a zabrániť jeho napodobňovaniu?

Slogany sa dajú registrovať aj ako ochranné známky, za istých podmienok.
Registrácia je však pomerne náročná - nie každý slogan sa dá registrovať ako ochranná známka.
Problematické z hľadiska registrácie sú napríklad slogany, ktoré:
- sú popisné vo vzťahu k tovarom alebo službám
- nemajú rozlišovaciu spôsobilosť
- iba niečo konštatujú
- sú tvrdeniami o kvalite a výnimočnosti produktu
a pod.

štvrtok 18. mája 2017

Oznámenie o porušovaní práv cez sociálne siete

Viacerí významní prevádzkovatelia služieb na internete majú vytvorené systémy na on-line zasielanie oznámení o protiprávnom obsahu.

Napríklad na tejto adrese
https://support.google.com/legal/troubleshooter

vám Google umožní požiadať o odstránenie nelegálneho obsahu z viacerých aplikácií, ako YouTube, Google Web Search, Google Photos, Picassa web albums a iných.

Podobne Facebook na linku
facebook.com/help
môžete reportovať neoprávnené použitie vašich práv duševného vlastníctva.

utorok 18. apríla 2017

Nové pravidlá registrácie domény .sk a práva z ochrannej známky

Od 31.05. 2017 sú platné nové pravidlá registrácie domény .sk.

Dôležitou zmenou je pozitívna správa pre majiteľov ochranných známok - majiteľ ochrannej známky bude mať možnosť uplatniť si práva k ochranným známkam v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR)
Bude súbežne možné použiť aj štandardnú súdnu cestu, ale ADR bude v takejto situácii ukončené.
Podrobné pravidlá ADR nájdete v tomto dokumente: 

Okrem ochranných známok si vo vzťahu k doménam budú môcť svoje práva uplatniť aj majitelia iných chránených označení, ako sú:
-označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku, názov chránenej odrody rastlín
-nezapísané označenie, obchodné meno, názov právnickej osoby, vrátane názvu orgánov verejnej správy vrátane verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií
-označenie podniku či prevádzkarne
-meno alebo chránený pseudonym alebo všeobecne známa prezývka fyzickej osoby
-názov chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označenie literárnych postáv.

Výhody ADR sú najmä:
-konanie prebieha výlučne elektronicky
-rozhodujú experti
-konanie je pomerne rýchleVyužitie obchodného tajomstva v marketingu

Ak Vaša firma vlastní obchodné tajomstvo, môže ho využiť aj na ozvláštnenie svojej marketingovej kampane. Veď tajomstvo každého láka!

Obchodným tajomstvom je napríklad recept na Becherovsku, bylinný likér veľmi obľúbený aj na Slovensku. Receptúru na výrobu likéru vytvoril ešte v roku 1 807 karlovarský lekárnik Jan Becher, a zloženie nápoja je dodnes tajné.

Receptúru v súčasnosti poznajú iba dvaja ľudia, ktorý v tajnosti pripravujú každú stredu (teda aj dnes) horkastú zmes - za zatvorenými dverami v izolovanej miestnosti nazývanej domácimi "Drogikamr".
Pre zaujímavosť: receptúra "vraj" obsahuje asi 32 byliniek a korenín, z ktorých až 3/4 pochádzajú zo zahraničia (teda mimo Čiech).

Becherovka bude aktuálne ponúkať na pultoch limitovanú edíciu fliaš so špeciálnymi etiketami, na ktorých uvedie 3 ingrediencie z tajnej receptúry. Na etikete sa ukážu iba po jej namrazení.
V ponuke bude aj štvrtá etiketa, tú ale bude možné zakúpiť iba v podnikovej predajni v Museu Jana Bechera v Karlových Varoch:
http://www.becherovka.sk/muzeum/

Chceli by ste aj vy pre svoju značku vlastniť obchodné tajomstvo a získať tak punc výnimočnosti a originality? O obchodnom tajomstve sme už písali na tomto linku:
ako-chranit-obchodne-tajomstvo.htmlpondelok 20. marca 2017

Prípad z archívu: Tatra vs Volkswagen

Spory o duševné vlastníctvo neboli neobvyklé aj v minulosti:

Model Tatra 97 československej automobilky Tatra bol v 30-tych rokoch minulého storočia veľmi pokrokový, čo sa týka moderného dizajnu karosérie, aj inovatívneho štvorvalcového motora.

Dokonca až tak, že nemecká automobilka Volkswagen si obidve - dizajn aj konštrukciu motora "požičala", bez súhlasu majiteľa. A tak vznikol model VW Beetle. Beetle bol vyvinutý pod veľkým tlakom na základe požiadavky A. Hitlera.

Tatra sa bránila, podala žalobu, ale súdny proces bol po udalostiach súvisiacich s vojnou a protektorátom zastavený.

Celý spor bol napokon vyriešený až v roku 1965, kedy Volkswagen zaplatil Tatre náhradu škôd vo výške milióna nemeckých mariek.

streda 8. marca 2017

3 spôsoby ako registrovať ochrannú známku v zahraničí

Máte zaregistrovanú ochrannú známku v krajine, kde podnikáte, teda napríklad na Slovensku?
Výborne!

Pre mnoho firiem to však nestačí, podnikajú aj v zahraničí, vyvážajú svoje výrobky.
Ochrana poskytovaná registráciou je však teritoriálna, platí teda iba na tom území, kde máte registráciu.

V zahraničí tak nie ste chránení, vaša známka tam neplatí. 
Môže si napríklad v susednej krajine zaregistrovať podobnú známku niekto iný?
Áno, môže.

Ak potrebujete zaregistrovať ochrannú známku v zahraničí, máte 3 možnosti:

1. ísť krajina po krajine
- a registovať si známku v každej krajine, kde to potrebujete.
Táto možnosť vyžaduje, aby ste si v každej krajine najali zástupcu, ktorý vás bude reprezentovať pred národným patentovým úradom.

2. zaregistrovať si viac krajín z regiónu naraz, jednou registráciou
- túto možnosť poskytuje napríklad európska ochranná známka EUTM. Jednou registráciou získate ochranu na celom území Európskej únie. Nepotrebujete tak ani slovenskú ochrannú známku, EUTM automaticky platí aj na území Slovenska.

3. registrovať si medzinárodnú známku a určovať krajiny, kde bude platná
- v prípade medzinárodnej známky musíte ale mať najprv slovenskú ochrannú známku a na jej základe si môžete podať žiadosť o medzinárodnú známku, v ktorej musíte určiť aspoň jednu ďalšiu krajinu, kde žiadate o udelenie ochrany.
Nevýhodou je, že medzinárodná známka je počas prvých 5 rokov závislá na slovenskej známke (ak by táto zrušená, tak bude zrušená aj medzinárodná známka). Výhodou je, že si môžete neskôr ochranu rozširovať do ďalších krajín podaním žiadosti, a zaplatením príslušných poplatkov.

streda 22. februára 2017

Správny slovník pre inovátorov

"Inovátori" alebo angl. "Early adopters" predstavujú skupinu zákazníkov, ktorá vyhľadáva novinky, najnovšie technológie, chce všetko čo je alebo ešte len bude IN.
Ich protikladom je masový trh, ktorý naopak chce niečo odskúšané, čo predstavuje istotu a solídnu voľbu. Je jednoducho konzervatívny.

Inovátori a masový trh majú úplne iné záujmy, a preto ak chcete s nimi komunikovať, musíte používať úplne odlišný slovník.

Seth Godin nedávno publikoval na svojom blogu článok venujúci sa tejto problematike:
http://sethgodin./the-two-vocabularies-because-there-are-two-audiences.html

Slová, ktoré zaujmú inovátora sú napríklad:
teraz 
nový
prelomový
kontroverzný
limitovaná edícia
zmena
tajomstvo
netestovaný

Naopak, asi neuspejete so slovami: bezpečný, certifikovaný, jednoduchý, garantovaný, odskúšaný :-)