pondelok 22. augusta 2016

Ovplyvní BREXIT vaše IP?

Po BREXITe, teda po výsledku referenda, v ktorom sa Británia rozhodla opustiť Európsku úniu, sa objavilo mnoho rôznych analýz, aký bude mať vystúpenie vplyv na práva duševného vlastníctva.

Oprávnene - Británia je súčasťou mnohých medzinárodných organizácií a jej teritórium je tiež súčasťou regionálne chránených práv Európskej únie. Aj mnohí slovenskí majitelia európskych ochranných známok (EUTM ) alebo európskych dizajnov (RCD) sa pýtajú, či ich práva ešte platia aj v Británii, a dokedy tam budú platiť.

Aby sa predošlo špekuláciám, vydal britský Intellectual Property Office dňa 2. augusta vyhlásenie týkajúce sa dopadov BREXITu na IP. Vyhlásenie je koncipované najmä z pohľadu britských prihlasovateľov, no sú v ňom aj odpovede pre náš trh IP. Text vyhlásenia nájdete na tomto linku:
https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts

EUTM a RDC
Európske ochranné známky a európske dizajny zostávajú aktuálne v platnosti aj na území Británie, a to až do dátumu vystúpenia Británie z EÚ. Tento dátum nie je stanovený, určite to však bude trvať niekoľko rokov.
Po vystúpení Británie z EÚ už tieto regionálne európske práva nebudú ďalej chránené v Británii.
Ako sa budú riešiť "staré" práva, teda známky zaregistrované pred vystúpením Británie nie je jasné, bude to ešte predmetom rokovaní.
Po vystúpení Británie z EÚ na jej území prestane platiť aj inštitút "neregistrovaný dizajn spoločenstva".
Do budúcnosti bude možné Britániu pokryť jednou registráciou, pre známky prostredníctvom Madridského systému (aj Slovensko, aj Británia sú členmi), takže je možné zaregistrovať si medzinárodnú známku, a vo výbere krajín zadať EÚ a Britániu. Tým dosiahnete rovnaké pokrytie ako súčasnosti cez EUTM. Nevýhodou je komplikovanejší postup, dlhšie trvanie registrácie a vyššie poplatky (je treba podať aj prihlášku národnej slovenskej ochrannej známky).
Pre dizajny sa pripravuje podobný postup cez Haagsky systém. Británia však zatiaľ nemá uzavreté dohody, plánuje sa, že sa stane členom Haagskeho systému v budúcom roku (2017).

Euróske patenty
Súčasný systém fungovania EPC by nemal byť vystúpením Británie z EÚ narušený: po získaní európskeho patentu je nutné patent validovať vo vybraných krajinách, a tak to zostane pravdepodobne aj do budúcnosti. Už registrované/validované  európske patenty zostanú v Británii v platnosti aj v budúcnosti.
Čo referendum určite narušilo, je postup prác na Európskom patente s jednotným účinkom. Nakoľko z hry vypadne Británia, bude potrebné celý systém znovu prepracovať. To zrejme oddiali nástup jednotnej a jednoduchej európskej registrácie, presné dátumy nie sú známe.


Stručné zhrnutie: 
aktuálne všetky práva platia tak, ako doteraz, a budú tak platiť až do definitívneho vystúpenia Británie z EÚ. Do budúcnosti je veľa vecí stále nejasných, a ich riešenie bude závisieť od (úspešnosti) vývoja rokovaní Británie s EÚ.