štvrtok 16. augusta 2012

Ochrannú známku treba používať, inak vám ju vymažú

Rozdiely medzi doménovým menom a ochrannou známkou uzatvárame treťou časťou, ktorá hovorí o rozdieloch v ich používaní, dobe platnosti a prípadnej obnove.


- doménové meno nemusíte používať, treba však platiť poplatky, každý rok
Po úspešnej registrácii doménového mena vám doména patrí po obdobie jedného roka. 
Ak sa vám nepodarí sprevádzkovať webovú stránku, alebo o to zatiaľ nemáte záujem, nie je to žiaden problém. Doménu môžte vlastniť aj bez toho, aby ste ju reálne používali. Po uplynutí jedného roka sa musíte rozhodnúť, či si registráciu domény predĺžite. Samozrejme, je treba zaplatiť poplatky na ďalší rok. 
Pokiaľ budete platiť poplatky, doménové meno je vaše. Ak registráciu neobnovíte, doménové meno sa uvoľní, aj pre iného záujemcu. 

- ochrannú známku treba používať, inak vám ju vymažú
Registrácia je platná 10 rokov, poplatky sa platia raz za 10 rokov.
Po registrácii ochrannej známky vám ako majiteľovi ochrannej známky vznikajú okrem práv aj povinnosti. 
Medzi povinnosti majiteľa patrí aj riadne používanie ochrannej známky, ako to upravuje Zákon o ochranných známkach. Ten v paragrafe 34 stanovuje, že ochrannú známku, ktorá sa skutočne nepoužívala po obdobie najmenej 5 rokov (nepretržite), je možné na návrh tretej osoby zrušiť.
Ak je podaný návrh na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania, majiteľ musí dokázať, že ochrannú známku používal. Do úvahy sa berie len riadne nepretržité a dostatočne rozsiahle používanie, pričom je potrebné podložiť ho dôkazmi. 
Tu môžu nastať problémy, aj keď ste známku používali. 
Ak nemáte potrebné doklady, faktúry, prieskumy, ocenenia a podobne, lebo ste si ich neuschovali (napríklad), neuspejete a známka bude zrušená. Poplatky, ktoré ste zaplatili sa nevracajú.