štvrtok 18. mája 2017

Oznámenie o porušovaní práv cez sociálne siete

Viacerí významní prevádzkovatelia služieb na internete majú vytvorené systémy na on-line zasielanie oznámení o protiprávnom obsahu.

Napríklad na tejto adrese
https://support.google.com/legal/troubleshooter

vám Google umožní požiadať o odstránenie nelegálneho obsahu z viacerých aplikácií, ako YouTube, Google Web Search, Google Photos, Picassa web albums a iných.

Podobne Facebook na linku
facebook.com/help
môžete reportovať neoprávnené použitie vašich práv duševného vlastníctva.