streda 29. apríla 2015

Svet a inovácie: kto vedie?

Global Innovation Index je konzorciom firiem, ktoré každoročne vyhodnocuje vývoj inovácie vo svete. Hodnotia sa jednotlivé krajiny, a hodnotenie je založené na 81 inovačných kritériách.
Pokiaľ Vás zaujímajú podrobnosti, nájdete ich na stránke

www.globalinnovationindex.org

V roku 2014 bolo spolu hodnotených 140 krajín.
Kto bol najúspešnejší?

Potešujúce je, že celosvetovo sa prvých piatich miestach umiestnili samé európske štáty v poradí: Švajčiarsko, Veľká Británia, Švédsko, Fínsko, Holandsko. 
USA ich nasledovali až na 6. mieste, hneď za nimi sa umiestnil Singapúr. Čína/Hong Kong skončila na 10 mieste.

Zaujímavé výsledky ukazuje aj rozdelenie krajín do príjmových skupín. V skupine  "Upper Middle Income" je Čína na prvom mieste (možno by nás ani nenapadlo, že patrí do tejto skupiny).

V skupine "Lower Income Group" je poradie na prvých miestach nasledovné: Moldavsko, Mongolsko, Ukraina.

Slovensko sa na top pozíciách nevyskytuje, ale môžete si ho na linku pohľadať :-).