utorok 30. apríla 2013

Patent alebo obchodné tajomstvo?

Pre menšiu alebo stredne veľkú firmu, ktorá vlastní nejaké patentovateľné riešenie, je veľmi dôležité dobre si premyslieť, akým spôsobom bude toto riešenie chrániť.
Zdalo by sa, že najlepším a najjednoduchším riešením je prihlásiť riešenie ako patent.
Je to však pre menšiu firmu výhodné, aké to môže mať úskalia?

Treba si predovšetkým uvedomiť, že vlastniť patent znamená pre majiteľa na jednej strane výhodu, konkrétne monopol na používanie vynálezu, no na druhej strane je patent udelený iba v prípade, ak je inovatívne riešenie vysvetlené a popísané takým spôsobom, ktorý dokáže odborník v danej oblasti zrealizovať a priemyselne využiť (vyrábať).

Majiteľ patentu teda musí riešenie "vyzradiť", zverejniť, a kedže patentová ochrana má teritoriálne účinky, platí mu monopol len pre to územie, kde bol patent udelený. Ak teda prihlásite patent na len území Slovenska, nič nebráni podnikateľovi z Talianska (napríklad), aby publikované riešenie legálne využil. Nebude s ním môcť obchodovať na Slovensku, ale v iných krajinách áno.
Riešením je prihlásiť patent všade tam, kde predpokladáte jeho využívanie (čo však môže predstavovať nemalé náklady).

Patentovaná ochrana je takisto časovo obmedzená, trvá 20 rokov. Po uplynutí tejto doby majiteľ stráca svoj monopol.

Príkladom firmy, ktorá nemá patent na svoj hlavný výrobok, je Coca-Cola. Receptúra nápoja Coca-Cola nebola zverejnená (čo by sa pri patentovaní muselo urobiť), je chránená ako obchodné tajomstvo, už vyše 100 rokov.

Kedy je pre majiteľa vynálezu výhodnejšia ochrana utajovaním, prostredníctvom obchodného tajomstva?
Je to hlavne vtedy, keď riešenie nie je na výrobku bežne viditeľné, napríklad sa týka špecifík interného výrobného procesu (receptúra, spôsob výroby a pod.). V týchto prípadoch by ste po odhalení svojho vynálezu (po zverejnení patentovej prihlášky) len ťažko dokazovali, že niekto  zverejnenú informáciu použil. Je výhodnejšie takéto riešenie utajiť.