pondelok 21. novembra 2011

Ochranná známka a logo. Je v tom nejaký rozdiel?

Ochranné známky majú pri registrácii a platnosti značné rozdiely oproti obchodnému menu a doméne. Ak má podnikateľ svoje obchodné meno zapísané v obchodnom registri, má automaticky chránenú ochrannú známku? Nie. Firma si zaregistruje doménu, získa tým vlastníctvo ochrannej známky? Nie. 
Používate na označenie výrobkov grafickú značku, špeciálny názov, alebo logo? Ani v tomto prípade nie ste vlastníkom ochrannej známky a môže sa Vám stať, že Vaše označenie si zaregistruje konkurent.
Mnohé firmy používajú dlhodobo logá ako nezapísané označenia, čím sa vystavujú značnému riziku, existuje totiž možnosť nekalosúťažného konania konkurentov.

Ochranné známky sú označenia, ktoré slúžia na identifikáciu a odlíšenie tovaru a služieb jednej firmy od ostatných firiem, najmä od konkurencie. Musia byť registrované, ich zápis do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR sa riadi osobitným zákonom a predpismi. Existujú rôzne typy ochranných známok (slovné, obrazové, kombinované, trojrozmerné, …). 

Čím staršia, tým lepšia - hovorí sa o ochrannej známke. U ochranných známok platí, že čím je značka staršia a viac používaná na trhu, tým má vyššiu hodnotu.
Ochranné známky predstavujú cenný obchodný majetok, ktorý má použitie v marketingu. V niektorých prípadoch je hodnota ochrannej známky niekoľkonásobne vyššia, ako hodnota celého nehnuteľného i hnuteľného majetku firmy (napríklad chronicky známa Coca-Cola).

Pre majiteľa ochrannej známky je dôležité, že má nielen právo, ale aj povinnosť používať OZ v registrovanom tvare. Doba ochrany známky je 10 rokov, dá sa však prakticky neobmedzene predlžovať (treba však zaplatiť poplatky). 

Ak máte záujem zaregistrovať si ochrannú známku, alebo sa chcete poradiť v záležitostiach súvisiacich s ochrannými známkami, ozvite sa na info@perpetuumplus.sk. Radi Vám poskytneme konzultáciu, zdarma.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára