piatok 16. decembra 2011

Patent alebo úžitkový vzor?

Pred registráciou vynálezu sa jeho pôvodca musí rozhodnúť, či technické riešenie prihlási ako patent, alebo ako úžitkový vzor. Oba spôsoby umožňujú získať podobnú ochranu, čo sa týka účinkov. Aký je medzi nimi rozdiel?

Zjednodušene povedané, úžitkový vzor (v angličtine Utility Model) poskytuje jednoduchší, rýchlejší a lacnejší spôsob registrácie technického riešenia ako patent (v angličtine Patent).
Okrem týchto nesporných výhod má však úžitkový vzor aj svoje obmedzenia.
V čom sú hlavné rozdiely medzi úžitkovým vzorom a patentom?

Rozdiel v dĺžke ochrany
Doba ochrany pri úžitkovom vzore je 4 roky, dá sa však dvakrát predĺžiť, takže ak budete platiť poplatky, môže vaša ochrana trvať až 10 rokov. Pri patente je doba ochrany 20 rokov, takisto je však treba pravidelne platiť poplatky.


Rozdiel v cene ochrany
Za registráciu technických riešení sa platia správne poplatky. Prihláška sa podáva na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ak si chcete riešenie prihlásiť na území SR).
Za podanie prihlášky patentu zaplatí vynálezca 26,50 eur a ak si riešenie prihlasuje firma, alebo majiteľ, ktorý nie je jeho pôvodcom, zaplatí 53 eur. K cene je treba pripočítať aj poplatky za spracovanie prihlášky a zastupovanie patentovým zástupcom. Pri patente sa platia opakovane poplatky, takže spolu sa odhaduje, že za 20 rokov platnosti patentu vás táto ochrana vyjde až na
5 310 eur (a viac, ak nastanú nejaké komplikácie).
V prípade úžitkového vzoru zaplatí pôvodca za prihlášku správny poplatok 33 eur a firma 66 eur. Všetky poplatky za ochranu počas 10 rokov platnosti registrácie sa odhadujú na 398 eur (ak nastanú komplikácie, náklady sa môžu zvýšiť).

Rozdiel v rýchlosti udelenia ochrany
Tu sú väčšie rozdiely. Pri úžitkovom vzore býva  doba konania  o prihláške 6-12 mesiacov.
V prípade patentu je táto doba podstatne dlhšia, konanie o prihláške trvá zvyčajne 3-4 roky. Dôvodom je to, že pri patente sa robí rozsiahly prieskum, počas ktorého sa zisťuje novosť riešenia a tiež jeho vynálezcovská hodnota.

Rozdiel v sile ochrany
Patent predstavuje silnejšiu ochranu, ak totiž máte patent, znamená to záruku skutočnej hodnoty vynálezu a tým vám dáva lepšie možnosti na jeho komerčné využitie. Okrem toho, inštitút úžitkového vzoru neexistuje vo všetkých krajinách. Momentálne ho uznáva a poskytuje asi 50 krajín (na Slovensku úžitkový vzor existuje).

Pri výbere typu ochrany treba vychádzať z vašej konkrétnej situácie. Ak napríklad potrebujete rýchlo ochrániť vynález, môžete ho prihlásiť ako úžitkový vzor. Ak sa ukáže, že má komerčnú hodnotu, je možné z úžitkového vzoru neskôr tzv. "odbočiť" na patent, môžete tiež registráciu rozšíriť aj do zahraničia. Platia tu však prísne lehoty, ktoré je potrebné dodržať, aby ste si zachovali prioritu, ktorú ste získali podaním pôvodnej prihlášky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára