štvrtok 30. októbra 2014

Namiesto patentu ochranná známka

Ak niekto vytvorí vynález, chcel by ho mať chránený, a vo väčšine prípadov sa snaží získať patent.
Niekedy však môže byť rozumnejšou (a aj komerčne úspešnejšou) stratégiou použiť iné formy ochrany priemyselných práv. A patent nechať bokom.

Napríklad pre malú firmu, ktorá vymyslí výrobok, ktorý má síce dobrú myšlienku, ale dá sa ľahko napodobniť, je patentovanie príliš nákladné. Pre ľahkú napodobiteľnosť môže byť patent dokonca nevhodný: podmienkou pre udelenie patentovej ochrany je zverejnenie vynálezu do takých podrobností, aby ho odborník v danej oblasti vedel podľa publikovaného riešenia vyrobiť.

V takomto prípade je pre firmu určite výhodnejšie namiesto patentovania skúsiť iný postup, napríklad:

-zverejniť riešenie, ale neísť do podrobností a detailov (tým vyblokuje firma konkurenciu, nakoľko riešenie stratí novosť a už si ho nikto nebude môcť patentovať)
-podstatné časti vynálezu, napríklad podrobnosti výrobného procesu, technické výkresy a pod. chrániť ako obchodné tajomstvo (a teda ich nezverejniť)
-zaregistrovať si ochrannú známku a pod ňou predávať a propagovať svoj výrobok

Registrácia ochrannej známky je podstatne jednoduchšia a rýchlejšia ako registrácia patentu. Navyše je aj výrazne lacnejšia: registrácia európskej ochrannej známky na 10 rokov sa dá zabezpečiť od 1300 eur aj s profesionálnym zastupovaním.

Nepodceňujte silu ochrannej známky, v komercializácii technických riešení sú častokrát emócie zákazníkov silnejšie ako skutočné technické parametre výrobku: pozrite sa na Apple, Microsoft alebo Bosh. Značka je rozhodne dôležitá!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára